Vår kvalitetspolicy


 

 

Kvalitet ska genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till utfört uppdrag. Vårt övergripande mål är att i alla uppdrag säkerställa att högsta möjliga kvalitet uppnås genom att:

* Alltid verka för nöjda kunder.

* Utföra våra uppdrag effektivt, i rätt tid och med hög servicenivå.

* Ha kunnig och serviceinriktad personal som alltid följer arbets- och säkerhetsanvisningar.

* Ha modern och godkänd utrustning i bra skick enligt fastställda myndighetskrav.

* Följa gällande lagar, förordningar, branschregler och andra krav.

* Inom ramen för bolagets kvalitetsledningssystem uppnå ställda kvalitetsmål.

* Systematiskt arbeta med ständig förbättring genom utbildning och erfarenhetsåterföring.

 

Det är varje medarbetares ansvar att säkerställa kvaliteten på sitt uppdrag med egenkontroll – så att det alltid uppfyller företagets kvalitetspolicy samt motsvarar eller överträffar kundens förväntningar, behov eller krav.