Fiberbyggnation & helhetslösningar


Auterra Infrastructure AB erbjuder helhetslösningar inom fiberbyggnation och tar hand om hela entreprenaden från order till slutbesiktning. Vi är certifierade enligt Robust fiber och utför byggnationer åt ledningsägare som Skanova och IP-Only.

* Projektering
* Nätdesign
* Schaktning
* Styrd borrning
* Projektledning
* Arbetsledning
* Tomtschaktning
* Byggnation av NOD
* Blåsning av fiberkabel
* Kundinstallationer som utförs av certifierade fibertekniker
* Inmätning
* Slutdokumentation